Adresse
|
Téléphone

CALENDRIER CDC VETERANS EQUIPE 1 et 3

 
 
CDC-V 2A
 
Tour 1 - Mercredi 29 avril 2020 à SAUSHEIM
Tour 2 - Mardi 12 mai 2020 à ILLZACH
Equipe 1
Equipe 2
Score 1
Score 2
Equipe 1
Equipe 2
Score 1
Score 2
RHODIA V5
RHODIA V3
 
 
CERNAY V1
RHODIA V5
 
 
CERNAY V3
CERNAY V1
 
 
COLMAR V3
RHODIA V3
 
 
SAINT-LOUIS V
FESSENHEIM V2
 
 
FESSENHEIM V2
CERNAY V3
 
 
ILLZACH V5
COLMAR V3
 
 
ILLZACH V5
SAINT-LOUIS V
 
 
Tour 3 - Mercredi 3 juin 2020 à COLMAR
Tour 4 - Mardi 23 juin 2020 à CERNAY
Equipe 1
Equipe 2
Score 1
Score 2
Equipe 1
Equipe 2
Score 1
Score 2
RHODIA V5
FESSENHEIM V2
 
 
ILLZACH V5
RHODIA V5
 
 
RHODIA V3
CERNAY V1
 
 
FESSENHEIM V2
RHODIA V3
 
 
CERNAY V3
ILLZACH V5
 
 
CERNAY V1
COLMAR V3
 
 
COLMAR V3
SAINT-LOUIS V
 
 
SAINT-LOUIS V
CERNAY V3
 
 
Tour 5 - Mercredi 2 septembre 2020 à MUNSTER
Tour 6 - Mardi 15 septembre 2020 à SAUSHEIM
Equipe 1
Equipe 2
Score 1
Score 2
Equipe 1
Equipe 2
Score 1
Score 2
RHODIA V5
SAINT-LOUIS V
 
 
CERNAY V3
RHODIA V5
 
 
RHODIA V3
ILLZACH V5
 
 
SAINT-LOUIS V
RHODIA V3
 
 
CERNAY V1
FESSENHEIM V2
 
 
ILLZACH V5
CERNAY V1
 
 
CERNAY V3
COLMAR V3
 
 
COLMAR V3
FESSENHEIM V2
 
 
Tour 7 - Mercredi 23 septembre 2020 à COLMAR
Equipe 1
Equipe 2
Score 1
Score 2
RHODIA V5
COLMAR V3
 
 
RHODIA V3
CERNAY V3
 
 
CERNAY V1
SAINT-LOUIS V
 
 
Date de réserve : mercredi 30 septembre 2020
FESSENHEIM V2
ILLZACH V5
 
 
Phases finales : mardi 6 octobre 2020