cédric petit
poste 4-5poste
4-5

 

Ghislain tonetto
poste 5

 


poste
4-3

 

joachim ekanga
poste 2

 

iverson quiniengo
poste 4

 

johnson mubarak
poste 2-3

 


poste
4

 

fabien couzon
poste 2

 


poste
2

 


poste
1

 
 

MAM AW
COACH


jean ousmane gueye
poste 1

 
 

JEAN-BAPTISTE BRODIER
ASSISTANT COACHposte
2

 
 


poste2-3