"La Colektivito laika Ekvitable" ; LA ĈARTO : LIAJ 10 ARTIKOLOJ !

 

La 

Colektivito 

laika 

Ekvitable  

" la ĉarto" : estas la kontrakto


ARTIKOLO 1


LA DEMARŜO 

La aŭtentika respekto de la Leĝoj, Dekretoj kaj Regularoj de la Franca Respubliko 

La kreo de sindetenema strukturo al ĉiu fizika persono, krome de 16 jaroj, 
ĝuante de lia totala morala integreco kaj intelekta kaj de perfekta honesto, 
ne portante al si reprezentantinon de neniu Organizo. 

La veto en verko de proceduro de "Donaco de Tempo" per individua reciprokeco 
de interhelpo plenumita en reto. 

La Justa Laika Komunumo, havas por sola alvokiĝo krei socian, alternan kaj komplementan intrigon, per solidareco inter liaj "Partoprenantoj". 

 

ARTIKOLO 2


ĜENERALECO 

1 SENPAGA REGISTRADO : 

Por rekta ĉiujara registrado de la "Partoprenantoj" per Interreto. 

2 REGISTRADO KOMISIITA : 

Por ĉiujara registrado plenumita de la "Konsilistoj", por la 
"Partoprenantoj" ne povante enskribi sin rekte per Interreto. 

La veto en verko, de Kontribuo Forfaitaire Ĉiujara donante la rajton 
partopreni al "La Ŝlosilo", por la "Komunumoj, Asocioj, ktp,...". 

Per Servoj kaj de la Aligitaj Vendoj antaŭviditaj kadre de Kunlaboro 
kun "La Ŝlosilo". 

Bezonas deklaron en "Mem-Entreprenisto", de la "Komisiitaj". 

 

ARTIKOLO 4


LA ORGANIZO 

"La Ŝlosilo" kunordigas la lokan funkciadon. 
Ĉiu "Partoprenante", povas fariĝi iu "Konsili". 

La Statuso de la "Konsilistoj": 

La Lokaj Konsilistoj 

Ilia rolo: Informi, Kontroli, Redoni-Konto, Proponi. 
Ili rilatas rekta kun ilia Departementa Konsilisto. 
Ili realigas publikan informon per la distribuo de bultenoj. 
Ili enskribas la Partoprenantojn. Ili organizas la reton "de interŝanĝoj tempo". 
Ili tenas la mastrumadon kaj la librotenadon de la "interŝanĝoj" de ĉiu Partoprenanto. 
Ili starigas liston de la atendoj kaj de la disponebloj. 
Ili kontrolas la respekton déontologique de "La Justa Laika Komunumo". 

Ili signalas, al la hierarkio, ĉiun demarŝon aperante suspektinda, en lia kondiĉo aŭ en lia naturo. 
Ili aplikas la sankciojn kaj la radiadojn, laŭ la proceduro antaŭvidita. 


Ili kontaktas kun la Entreprenoj kaj Lokaj Organizoj, por signali al ili: 
La bezonoj de la Partoprenantoj al "La Justa Laika Komunumo". 
La interkonsentoj povante esti realigitaj inter la Partoprenantoj de "La Ŝlosilo". 
(Por proponi al ili partopreni, konfirmi aŭ dementi la projektojn antaŭviditajn de la Partoprenantoj). 
Ili proponas de eventualaj dispozicioj. 

La Departementaj Konsilistoj 

Ilia rolo: preni decidojn en kunordigo kun la Lokaj kaj Regionaj Konsilistoj, prigardi la Mastrumadon. 
Ili kontrolas la respekton déontologique de "La Justa Laika Komunumo", organizi la Reton de Interŝanĝoj. 

Ili starigas la sankciojn kaj la radiadojn, laŭ la proceduro antaŭvidita. 

La Regionaj Konsilistoj 

Ilia rolo: decidi sur la kondiĉoj de partopreno. 
Ili konfirmas la decidojn de provizora forigo aŭ de definitiva radiado, en kunordigo kun la Departementaj Konsilistoj kaj la Nacia konsilio, laŭ la proceduro antaŭvidita. 
Ili kontribuas al la respekto déontologique de "La Justa Laika Komunumo" (La Colektivito Laika Ekvitable). Ili kontrolas la mastrumadon.
 
Ili starigas la sankciojn kaj la radiadojn, laŭ la proceduro antaŭvidita. 

La Nacia konsilio 

Li estas kunmetita de 6 Regionaj Konsilistoj, reprezentanto: "La Justa Laika Komunumo". 

Lia rolo Decidi sur la unuopaj kazoj kaj litigieux. 
Li vigilas al la perfekta respekto déontologique de "La Justa Laika Komunumo" 

Ĉiu maltrafo: de Partoprenanto, Loka, Departementa, Regiona aŭ Nacia Konsilisto al la reguloj déontologiques de "La Ŝlosilo" povas konfirmiĝi per momenta suspendo al la partopreno aŭ per definitiva radiado, laŭ la proceduro antaŭvidita. 

 

ARTIKOLO 5


"LA KOMUNUMO DE SERVOJ

Realigi interŝanĝojn de Servoj kaj de Havaĵoj: 
Inter la "partoprenantoj" identigitaj, "Donantoj kaj Kolektistoj". 
Inter Partoprenanto identigita kaj Triono (Komunumoj, Asocioj, ktp,...). 
Inter Partoprenanto kaj por li mem. 
Sen kaŭzi de malutilo al la lokaj profesiaj aktivecoj. 
(En ĉiu kazo de neeblo fari realigi aŭ aĉeti, por kialoj de déficience, de la Lokaj Profesiaj Organismoj, aŭ pro manko de financaj rimedoj de la "Partoprenante Petanton"). 
La Servoj, Komercaĵoj, Varoj, Materialaj, Artikoloj, Produktoj, Provizadoj, ktp,... estas transformitaj en "samvalorante-tempo". 
Ilia unueco egalas al horo de aktiveco. 
Horo de aktiveco samvaloras al 70 €uros (valoro révisable). 
La semajna maksimuma bazo de "donaco de tempo" estas de 20 horoj. 
Ĉiu "Partoprenante" ricevas ĉiujaran aldifinon de: 
52 10aj 20 horoj = 1.040 horoj pri tio (donaco de tempo), konstituante rezervon, 
ke li uzas al lia convenance, sub la kontrolo de la Loka Konsilisto. 
La interŝanĝoj de tempo faras sin de bontrovo al bontrovo, per hora tranĉaĵo, de "donaco de tempo". La horoj ricevitaj kaj la horoj donitaj devas imperative esti ekvilibrigitaj. La movoj estas atentitaj. 

La contingentement de bazo neniam devas superi 1.000 horojn. 
La persona aktiveco aŭ de socia utilo, povas esti prenita en konsideron, kiel donaco de tempo al Triono, (post interkonsento de la Loka Konsilisto aŭ de la hierarkio). 
La unuopaj kazoj (donaco de tempo al la Komunumo) estas submetitaj al la decido de la Lokaj, Departementaj aŭ Regionaj Konsilistoj, konforme kun la koncernaj Organismoj. 


La kazoj litigieux superis al la Nacia Hierarkio. 

Teknika kontrolo, sur la reguleco de la interŝanĝoj, estas realigita ĉiu monato. 
Apurement konta estas plenumita en fino de ekzerco. La Konsilistoj, la Virinoj al la Hejmo (kun infano de malpli ol 16 jaroj) aŭ laborante (en la prorata eventuala de parta tempo), la pliaj personoj de 60 jaroj aŭ handikapitaj, ne havas redoni-konto. 
La "kreditaj" pri tio dépassements de horaro, (sur 20 mezaj semajnaj horoj), estas konsideritaj en propravola helpado. 
La "debitoroj" en tempo (pri tio-subaĵo de la 20 mezaj semajnaj horoj), devas helpi al tiu nereguleco en la plej mallongaj templimoj kaj pravigi ŝin, sub la puno de sankcio,
(momenta forigo aŭ definitiva radiado, per studo de la dosiero, laŭ la proceduro antaŭvidita).


PRODUKTOJ estas MALPERMESITAJ De INTERŜANĜOJ: 
Ĉiuj produktoj pharmaceutiques. 
Ĉiuj malutilaj rekonitaj produktoj aŭ danĝera. 


ARTIKOLO 6


"LA KOMUNUMO DE FAMILIOJ

KONCEPTADO 

Meti agas pri tio la kondiĉoj de familia vivo la plej proprigitaj, en la disvolviĝo de ilia preno en ŝargo. 
Realigi laŭan kaj adaptitan vivmedion al la bezonoj de la plibonigo de la kondiĉoj de ĉiutaga higieno kaj de bonfarto, indiferenta socia. 
Certigi la protekton de la personoj kaj de iliaj havaĵoj. 
Certigi la interhelpon, la honesto, la ordo kaj la disciplino. 
Certigi la ekvilibron kaj la postvivadon de la specoj. 
Starigi hierarkion de la konkurencoj de ĉiu. 

Ne povas partopreni al "La Komunumo de Familio", ĉiu persono: 
               - Implicita en strukturo: 
                      Filozofia 
                      Religia 
                      Politiko 
                      Ekonomia 
              - Havante psikiatriajn aŭ juĝajn precedencojn 

 

Havante psikiatriajn aŭ juĝajn precedencojn 
(manke de sinsekvaj zorgoj, konvinkaj kaj proprigitaj, farante la objekton de malkaŝa sekvado). 
              - Uzante malutilajn aŭ danĝerajn substancojn por la sano. 
(Atesto sur la honoro estas postulita). 

 

ARTIKOLO 7


" LA KOMUNUMO DE ESPLORADO KAJ DE NOVIGO

KONCEPTADO 

Krei la kondiĉojn, en esplorado kaj novigo, ne enirante en konkuradon kun la ekzistantaj strukturoj de la Francaj Entreprenoj. 
Realigi la konformajn strukturojn al la postuloj déontologiques de "La Justa Laika Komunumo". 
Meti en verko, de la kunlaboro kun la Entreprenoj. 
Meti en verko de la dispozicioj, manke de kunlaboro. 
Helpi al la kreo de novaj strukturoj en "Mem-Entrepreno". 

Estas malpermesitaj de esplorado, de novigo, nek de kreo: 
Ĉiuj produktoj pharmaceutiques. 
Ĉiuj danĝeraj rekonitaj produktoj aŭ malutilaj. 


ARTIKOLO 8


" LA KOMUNUMO DE INTERŜANĜOJ KUN LA FREMDA

KONDIĈOJ DE PARTOPRENO 

Estaĵo de Ŝtataneco de la Lando, Fremda aŭ de duobla Ŝtataneco. 
Estaĵo loĝas en la Lando aŭ al la Fremda. 
Estaĵo en regula situacio de estado en la Lando aŭ en la Eŭropa Komunumo. 

KONCEPTADO 

Realigi kondiĉojn de Kulturaj interŝanĝoj, de Liberaj okupoj kaj de Turismo inter la diversaj Regionoj de Francio kaj la malsamaj Regionoj de la Landoj partoprenantoj. 
Promocii la staĝon de Esperanto, oficiala lingvo de "la Ŝlosilo", por la interŝanĝoj kun la ne Franclingvaj Landoj. 

Li estas memorigita, ke ĉiu neniu reprezentante strukturon: 
              Filozofia 
              Religia 
              Politiko 
              Ekonomia 
ne povas partopreni al "La Justa Laika Komunumo" (La Colektivito Laika Ekvitable). 

 

 ARTIKOLO 9


LA FUNKCIADO 

STATUSO DE LA KONSILISTOJ 

Ĉiu Konsilisto estas Partoprenanto de "La Ŝlosilo". 
Li estas en kunlaboro kun "La Justa Laika Komunumo" 
Li povas esti individua Entreprenisto en "Mem-Entrepreno" 

STRUKTURO 

La Konsilisto estas en totala sendependeco, por la vendo de Havaĵoj kaj de Servoj. 

Li estas deklarita "Mem-Entreprenisto" al la CFE kun N-ro de SIREN. 
Li povas esti pri tio : 

                    1a Posteno, 

                    Studento, 

                    Senlaborulo, 

                    Emerita, 

                    Salajrulo, 

                    Funkciulo, 

al Ĉefa aŭ Komplementa titolo. 

Li devas esti informatisé kaj ligita al Interreto per la ADSL. 
Lia reklamado kaj lia pagoloko povas esti starigitaj individue aŭ en kunlaboro kun 
"La Justa Laika Komunumo". 

Li devas starigi koncizan Librotenadon, sen AVI (laŭ la Reĝimo de la Mem-Entrepreno). 

 


ARTIKOLO 10


Neniu de la 10 Artikoloj de tiu Ĉarto ne povas esti modifita, nek malaperigita.

 


Komunumo de Interŝanĝoj 
Sendependa Organizo 
Reto de Kolektiva Solidareco 

La Cle PNG.png

 

"la Ĉarto" 
kunordigas 
la kombinon 
de "
la Ŝlosilo "

 


© 2011 La colektivito Laika Ekvitable - 83136 GAREOULT - E mail : pcg.esperanto@gmail.com

 
 
ce site a été créé sur www.quomodo.com