Adresse
/
Téléphone
Canet

PROGRAMMES DU 4er TRIMESTRE 2020 
 
 
 
 
 

MARDI APRES-MIDI, VENDREDI MATIN

 

MARDI JOURNEE

JEUDI MATIN

Randos suspendues provisoirement
 

jeudi journee

RANDO SANTE® MARDI MATIN

 

MARCHES du MERCREDI