EQUIPE DOMICILE EXTERIEUR DATE HEURE
MATCH
RDV
SG1 BCB AL Vénissieux Parilly Sam
04/05
21:00  
SG2 BC Viriat BCB Sam
04/05
18:00  
SG3 BCB BC Attignat Dim
05/05
13:30  
SF1 EV Bellegarde BCB Sam
04/05
20:30  
SF2 BCB Entente Foissiat-Attignat Dim
05/05
09:30  
U17M Exempt        
U18F BCB Neuville Basket Dim
05/05
11:30  
U15M1 BCB BC Méximieux Sam
04/05
16:30  
U15M2 BCB BC Viriat Sam
04/05
18:30  
U15F1 CS Ceyzériat

Gymnase du collège
BCB Sam
04/05
14:45 13:30
U15F2 CTC JL-Viriat

Salle Amédée Mercier
Rue Charles Robin
BCB Sam
04/05
14:00 12:50
U13M1 Pas de match        
U13M2 Pas de match        
U13F CS Ceyzériat

Gymnase du collège
BCB Sam
04/05
13:15 12:00
U11M JL Bourg

COSEC Favier
Rue du docteur Duby
BCB Sam
04/05
10:00 09:00
U11F St Rémy Sports Basket BCB Sam
04/05
12:30 11:40
U9M1 ES St Jean le vieux

Salle des sports
Rue de la gare
JL Bourg Sam
04/05
10:00 08:45
U9M2 ASS Lagnieu Basket
Gymnase Cellier
Rue des tournelles
BCB Sam
04/05
13:00 11:40
U9F US Vonnas BCB Sam
04/05
16:30 15:40